Mr. Quang

Mr. Nam

Ms. Như

Đầu típ không có phin lọc Neptune Đầu típ không có phin lọc Neptune Đầu tip không lọc Neptune
Hãng sản xuất: Neptune - Mỹ
S000302 Glassware, Plasticware Quantity: 0 cái

Đầu típ không có phin lọc Neptune

  • Đầu tip không lọc Neptune
    Hãng sản xuất: Neptune - Mỹ

Đầu tip không lọc Neptune

- Gần như loại bỏ bám dính mẫu với đầu tip bằng nhựa S3 công nghệ cao của Neptune
- Có thể nạp lại đến 10 hộp (khay) chỉ trong 90 giây với đóng bao gói thân thiện môi trường
- Thu được kết quả đáng tin cậy với đầu tip được chứng nhận không có RNase, DNase, DNA và nội độc tố (endotoxin)
- Xác nhận dung tích mẫu hút bằng mắt nhờ chia vạch rõ

 

Dòng đầu tip 10ul - 2040 Series

2040series

    Mã hàng        Loại tip     Đóng gói Quy cách
2040 S3 Nguyên gói 1000 tip/gói, 20 gói/thùng
2040.N NP Nguyên gói 1000 tip/gói, 20 gói/thùng
2042 S3 Đóng hộp 10 x 96 tip/hộp
2042.S S3  Đóng hộp, tiệt trùng sẵn 10 x 96 tip/hộp
2042.N  NP  Đóng hộp 10 x 96 tip/hộp 
2042.NS NP  Đóng hộp, tiệt trùng sẵn 10 x 96 tip/hộp

  


Dòng đầu tip dài 10ul - 2340 Series

2340series

 

   Mã hàng        Loại tip    Đóng gói Quy cách
2340 NP Nguyên gói 1000 tip/gói, 20 gói/thùng
2340S3 S3 Nguyên gói 1000 tip/gói, 20 gói/thùng
2342S3 S3 Đóng hộp 10 x 96 tip/hộp
2342S3.S S3  Đóng hộp, tiệt trùng sẵn 10 x 96 tip/hộp
2342 NP  Đóng hộp 10 x 96 tip/hộp
2342.S NP  Đóng hộp, tiệt trùng sẵn 10 x 96 tip/hộp

 


Dòng đầu tip 200ul - 2100 Series

 

2100series

 

   Mã hàng       Loại tip    Đóng gói Quy cách
2100.N NP Nguyên gói 1000 tip/gói, 20 gói/thùng
2100 S3 Nguyên gói 1000 tip/gói, 20 gói/thùng
2102.N NP Đóng hộp 10 x 96 tip/hộp
2102.NS NP Đóng hộp, tiệt trùng sẵn 10 x 96 tip/hộp
2102 S3 Đóng hộp 10 x 96 tip/hộp
2102.S S3 Đóng hộp, tiệt trùng sẵn 10 x 96 tip/hộp
2101.N NP Đóng hộp 10 x 96 tip/hộp
2101 S3 Đóng hộp, tiệt trùng sẵn 10 x 96 tip/hộp

 


Dòng đầu tip vàng 200ul - 2100 Series

2100seriesYellow-J

 

   Mã hàng       Loại tip          Đóng gói       Quy cách
2016 NP Đóng hộp 1000 tip/gói, 10 gói/thùng
2100 NP Đóng hộp 1000 tip/gói, 10 gói/thùng

 


Dòng đầu tip 300ul - 2090 Series

2090series

 

    Mã hàng         Loại tip      Đóng gói Quy cách
2090.N NP Nguyên gói 1000 tip/gói, 20 gói/thùng
2090 S3 Nguyên gói 1000 tip/gói, 20 gói/thùng
2092.N NP Đóng hộp 10 x 96 tip/hộp
2092.NS NP Đóng hộp, tiệt trùng sẵn 10 x 96 tip/hộp
2092 S3 Đóng hộp 10 x 96 tip/hộp
2092.S S3  Đóng hộp, tiệt trùng sẵn 10 x 96 tip/hộp

 


Dòng đầu tip xanh 1000ul - 2110 Series

2110seriesBlue

 

    Mã hàng         Loại tip           Đóng gói       Quy cách
2110.B NP Nguyên gói 1000 tip/gói; 4 gói/thùng

  


Dòng đầu tip 1000ul - 2160 Series

2160series

 

    Mã hàng         Loại tip     Đóng gói Quy cách
2160 NP Nguyên gói 1000 tip/gói; 4 gói/thùng
2162.96 NP Đóng hộp 8 x 96 tip/hộp
2162.96.S NP Đóng hộp, tiệt trùng sẵn 8 x 96 tip/hộp

 


Dòng đầu tip dài 1000-1250ul - 2370 Series

2370series

 

    Mã hàng         Loại tip     Đóng gói Quy cách
2370 S3 Nguyên gói 1000 tip/gói; 4 gói/thùng
2370.N NP Nguyên gói 1000 tip/gói; 4 gói/thùng
2372.N NP Đóng hộp 8 x 96 tip/hộp
2372.NS NP Đóng hộp, tiệt trùng sẵn 8 x 96 tip/hộp
2372 S3 Đóng hộp 8 x 96 tip/hộp
2372.S S3  Đóng hộp, tiệt trùng sẵn 8 x 96 tip/hộp

  Reader Comments

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second